O nadaci

Adresa:

Krkoškova 763/45a,
613 00 Brno 13
Česká republika

Tel./fax: +420 541 246 824
mobil: +420 722 966 981
e-mail: janacek.nadace@gmail.com

Správní rada

Nadace Leoše Janáčka je řízena správní radou a její chod zabezpečuje kancelář nadace.

Členové správní rady:

PhDr. Stanislav Tesař – předseda,
doc. Mgr. Petr Francán – místopředseda,
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.,
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.,
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
MgA. David Mareček, Ph.D.,
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D.,
Mgr. Ondřej Pivoda, PhD.,
Mgr. Šárka Zahrádková.

Členové dozorčí rady:

JUDr. František Severin – předseda
Ing. Mgr. Marie Sendlerová – místopředsedkyně
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Kancelář:

Mgr. Ludmila Němcová – ředitelka

Mgr. Petra Švandová – sekretariát a referentka prodeje publikací Editio Janáček

O nadaci

Nadace Leoše Janáčka byla založena Českým hudebním fondem 19. prosince 1991 finančními prostředky plynoucími z výnosů z Janáčkových hudebních a literárních děl. Jejím posláním je permanentní rozvoj duchovních hodnot spočívajících v celém životním díle Leoše Janáčka. To představuje širokou škálu nejrůznějších aktivit počínaje péčí o vydávání notových materiálů – praktické i kritické edice, o zveřejnění a zpřístupnění jeho literárních a teoretických prací, korespondence aj. dokumentů až k podpoře profesionálního koncertního a scénického provádění jeho díla v mimořádných interpretacích a realizacích.

V popředí zájmu Nadace Leoše Janáčka je vznik odborně fundovaných studií řešících janáčkovskou problematiku i zasvěcená díla, která rozšíří znalosti o tomto významném skladateli. Důležitým úkolem je i péče o výchovu a růst mladých interpretů, kteří se v budoucnosti stanou tlumočníky Janáčkových myšlenek.

Jako správce Janáčkova duchovního a kulturního odkazu považuje Nadace LJ za svou povinnost dbát o uchování a stálou kompletaci rozsáhlé sbírky Janáčkových rukopisů i dalších památek na skladatele uložených v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Takový úkol představuje nemalé finanční částky vynaložené na odborné restaurování stávajících památek a jejich kompletizaci. Na přelomu tisíciletí Nadace Leoše Janáčka provedla generální opravu Janáčkova památníku v rodných Hukvaldech a finančně se podílela na generální opravě brněnského Památníku Leoše Janáčka na Smetanově ulici. Za účelem soustředěné péče o trvalé umístění Janáčkova odkazu v soudobé kultuře jako tvorby a recepce zřídila Nadace Informační servis pro domácí i zahraniční zájemce o osobnost a dílo Leoše Janáčka. Nadace Leoše Janáčka založila obecně prospěšná společnost Editio Janáček, která  dokončila řadu souborného kritického vydání Janáčkova díla.

Statut

Statut společnosti najdete v PDF zde

Sídlo

Je koncipováno jako malé informační a badatelské pracoviště, které nabízí také možnost diskusí, menších pracovních setkání a studijní poslech zvukových a audiovizuálních nosičů z databáze fonotéky.