Informační servis Leoše Janáčka

Na přelomu let 1999 a 2000 a současně i v prvním roce volného přístupu k dílu Leoše Janáčka vstoupil na scénu potřeb mezinárodní kulturní veřejnosti Informační servis o osobnosti a díle Leoše Janáčka. Je nedílnou součástí Nadace Leoše Janáčka a jeho působnost je teritoriálně neomezená.

Jeho poslání je založeno na zacházení s informacemi, které jsou jedním z pilířů udržování pozornosti veřejnosti k danému tématu; ve šťastných okamžicích lze jejím správným umístěním iniciovat jak vznik nových zájmových skupin, tak inovovat setrvalé programy tradičních zájmů. Jako součást péče o Janáčkovo dědictví vytváří Informační servis komponované soubory seriozních dat a informací primární faktografické povahy, jež jsou k dispozici profesionálnímu uživateli (interpret, realizátor, dramaturg, manager, vydavatel, badatel, pedagog, umělecká agentura), hudební lobby (hudební společnosti, amatérská interpretační sdružení, agentury kulturní turistiky). Jejich prostřednictvím vyvolává zájem o konkrétní janáčkovská témata, nové interpretace díla, přehodnocování dosavadních vzorců a klišé, diskuse v rámci jednotlivých profesních skupin i napříč vrstvami. Zájemcům o zahraniční novinky cílené na janáčkovské dění doporučujeme navštívit internetové stránky:www.leos-janacek.org; www.musicabohemica.org.

Nadace dává postupně k dispozici výsledky své informatické činnosti všemi dostupnými způsoby šíření, od prostého výkladu až po digitalizovanou podobu prostřednictvím informační sítě. Informace by měla být dostupná ve dvou rovinách: Základní informace jsou volně přístupnou součástí www stránek; speciální informace, na něž se vztahuje autorská nebo vydavatelská ochrana, budou poskytovány dle zvláštního režimu na elektronické vyžádání. Vedle toho jsou průběžně vytvářeny soubory dat; ty jsou samozřejmě předmětem širší diskuse a dalších námětů. Takto koncipovaná janáčkovská informatika a badatelský servis navazuje kontakty za účelem příchozí i odchozí informatiky.
V současné době jsou jejím prostřednictvím k dispozici:

Život a dílo v datech a obrazech.