Granty

Jak žádat

Žádosti o podporu, příspěvek nebo grant na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace Leoše Janáčka, podávejte výhradně na přiloženém formuláři. Vyplněný a všemi požadovanými náležitostmi vybavený formulář zašlete na adresu janacek.nadace@gmail.com, případně prostřednictvím datové schránky „nbut3ju“. Žádost je třeba vyhotovit a poslat elektronicky.
Žádáte-li poprvé, doložte prosím kopii o zřízení.
Uzávěrky žádostí viz níže.
Pro projednání žádosti je podmínkou řádné vyúčtování příspěvku předchozího.

Ke stažení

Termíny 2022

pro podání žádostí o nadační příspěvek na

1. čtvrtletí 2022 nejpozději do 20. ledna 2022,
2. čtvrtletí 2022 nejpozději do 31. března 2022,
3. čtvrtletí 2022 nejpozději do 31. května 2022,
4. čtvrtletí 2022 nejpozději do 20. září 2022. 

První termín roku 2023 pro doručení žádostí je stanoven na 19. ledna 2023.

Pro naplňování účelu NLJ zohledňuje Správní rada NLJ při posuzování podané žádosti 
aktivity směřující k co nejširší a co nejúčinnější propagaci odkazu Leoše Janáčka

a upřednostňuje formu dlouhodobé spolupráce s vybranými aktivními partnerskými subjekty.

Dle čl. 32, odst. (2) Statutu Nadace Leoše Janáčka
není na poskytnutí příspěvku právní nárok, správní rada je oprávněna jeho poskytnutí odmítnout a není povinna odmítnutí odůvodňovat.

Hudební publicistika

Nadace Leoše Janáčka vypisuje grant pro oblast periodické hudební publicistiky s cílem podpořit zveřejňování a co nejefektivnější zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka. Maximální výše ročního grantového příspěvku pro jednoho žadatele je 300 000 Kč a bude přidělována  podle naplnění níže vypsaných podmínek. Při hodnocení bude zohledněna i dlouhodobá aktivní spolupráce se stávajícími mediálními partnery.

Získání grantového příspěvku je zejména podmíněno:

  1. Mírou pozornosti věnované publicitě původní vědecké produkce řešící historickou, teoretickou, sociologickou, interpretační i další problematiku spojenou s výzkumem Janáčkova uměleckého, vědeckého i literárního odkazu.
  2. Mírou pozornosti věnované kritické reflexi výsledků v oblasti dramaturgické, interpretační, vědecké i popularizační produkce zaměřené na tvůrčí odkaz Leoše Janáčka.
  3. Mírou pozornosti věnované oblasti dokumentační – soustavné a systematické snaze o podchycení a registraci všech forem janáčkovské recepce (scénických, koncertních, publikačních, osvětových apod.). Důraz je kladen na co nejširší regionální záběr, tedy i na akce konané mimo velká kulturní centra.

 

NLJ_ memorandum_GDPR