Aktuality

Po zarostlém chodníčku – dotaz

Můj dotaz se konkrétně týká druhého cyklu, skladby Vivo. Tato je v urtextu zařazena jako pátá skladba cyklu, v některých vydáních však jako čtvrtá. To ovšem není jediná odlišnost týkající se této věty. Jsou zde veliké rozdíly v obsahu i notaci v urtextu a u jiných vydání. V tomto případě je urtext poněkud „chudší“ (berte to prosím jako příměr, i v urtextu je hudba bohatá a Janáčkovsky krásná). V jiných vydáních (např. Hudební matice z roku 1942) je instrumentace mnohem bohatší. Jsou zda vepsány kadence a i harmonie a kontrapunkt je mnohem květnatější.Byli byste tak laskaví a mohli mi tuto záležitost vysvětlit? Případně mi poradit, kde čerpat prameny k objasnění této nesrovnalosti? Děkuji za pomoc, Tomáš ILLE.

Tomáš ILLE

Vážený pane Ille, patrně bude nejsnažší pročíst si doktorandskou práci doc. Jiraského, měla by být k dispozici v knihovně JAMU.

Eva Drlíková – Nadace LJ