Aktuality

Reprodukce a umělecká potence

Dobrý den, jsem studentka čtvrtého ročníku lékařské fakulty a píši diplomovou práci o vztahu velikosti reprodukčních orgánů k umělecké potenci. Zajímalo by mě, zda-li jsou známy fyzické dispozice Janáčkova pohlavního údu. Dále bych se chtěla zeptat, jestli někdy došlo k pohlavnímu styku mezi Leošem Janáčkem a Kamilou Stösslovou. Děkuji

Jana Kovaříková

V tomto ohledu Vám nemohu podat žádné informace, neboť pro první dotaz neexistují žádná zjištění, druhou otázku lze zodpovědět záporně. I z Janáčkových výpovědí lze usoudit, že v době, kdy mohlo k událostem dojít, byl již za zenitem svých fyziologických možností.

Eva Drlíková – Nadace LJ

Doufám, že budete pokračovat na tomto tématu v doktorandské práci na FF MU – dějiny hudby nebo dějiny umění. Dospějete ke dvěma možnostem: buďto přímé, nebo nepřímé úměře. V případě LJ se jedná o úměru přímou. Zahrnujete do svého výzkumu i ženy? A ještě: jak definujete pohlavní styk? A jak měříte uměleckou potenci? Student distančního studia Vincent Satyr

Vincent Satyr