Granty

Jak žádat

Všem žadatelům o podporu, příspěvek nebo grant na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace Leoše Janáčka poskytujeme jednotný formulář v rozsahu jedné strany v textovém formátu MS Word. Vyplněný a všemi požadovanými náležitostmi vybavený formulář zašlete na adresu janacek-nadace@janacek-nadace.cz a  poštou na adresu Nadace Leoše Janáčka, Krkoškova 45a, 613 00 Brno. S platností od září roku 2014 je třeba žádosti vyhotovit a poslat jak „pozemní“ poštou tak elektronicky v textovém formátu (*. doc). Elektronickou žádost není třeba opatřit podpisem. Uzávěrky přijímání žádostí na podporu projektů nebo uměleckou činnost viz níže.

Ke stažení

Termíny 2019

pro podání žádostí o nadační příspěvek na

2. čtvrtletí 2019 nejpozději do 28. února 2019
3. čtvrtletí 2019 nejpozději do 31. května 2019
4. čtvrtletí 2019 nejpozději do 31. srpna 2019
1. čtvrtletí 2020 nejpozději do 30. listopadu 2019.

Žádosti posílejte výhradně na přiloženém formuláři a současně elektronicky ve formátu doc nebo rtf.

Rozhodující je datum poštovního razítka.

Pro naplňování účelu NLJ zohledňuje Správní rada NLJ při posuzování podané žádosti 
aktivity směřující k co nejširší a co nejúčinnější propagaci odkazu Leoše Janáčka

a upřednostňuje formu dlouhodobé spolupráce s vybranými aktivními partnerskými subjekty.