Granty

Jak žádat

Všem žadatelům o podporu, příspěvek nebo grant na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace Leoše Janáčka poskytujeme jednotný formulář v rozsahu jedné strany v textovém formátu MS Word. Vyplněný a všemi požadovanými náležitostmi vybavený formulář zašlete poštou na adresu Nadace LJ. S platností od září roku 2014 je třeba žádosti vyhotovit a poslat jak „pozemní“ poštou tak i elektronicky v textovém formátu (*. doc). Elektronickou žádost není třeba opatřit podpisem. Elektronické žádosti posílejte na adresu janacek-nadace@janacek-nadace.cz nebo drlikova@janacek-nadace.cz. Uzávěrky přijímání žádostí na podporu projektů nebo uměleckou činnost viz níže.

Formulář

formulář stahujte zde

Termíny 2018

pro podání žádostí o nadační příspěvek na

2. čtvrtletí 2018 nejpozději do 28. února 2018
3. čtvrtletí 2018 nejpozději do 31. května 2018
4. čtvrtletí 2018 nejpozději do 31. srpna 2018
1. čtvrtletí 2019 nejpozději do 30. listopadu 2018.

Žádosti posílejte výhradně na přiloženém formuláři a současně elektronicky ve formátu doc nebo rtf.

Rozhodující je datum poštovního razítka.