2. 11. 2015

Cena Sira Charlese Mackerrase

Sir Charles Mackerras, který se v průběhu celé svojí umělecké činnosti významně zasloužil o šíření české hudby ve světě, vyjádřil svůj výjimečný vztah k české hudební kultuře mimo jiné také věnováním výnosů z užití svých audio a video nahrávek děl českých skladatelů Nadaci Leoše Janáčka. Správní rada nadace rozhodla využívat takto generované finanční prostředky k podpoře a ocenění talentovaných hudebníků mladší generace a udělovat Cenu Sira Charlese Mackerrase. K tomuto účelu správní rada Nadace Leoše Janáčka zveřejnila Statut, dle něhož  se prvním nositelem Ceny stane ke dni 7. 11. 2015 mladý český dirigent Jakub Hrůša
Prestižní Cena bude slavnostně předána u příležitosti  představení nové inscenace Její pastorkyně v budově Janáčkově divadla.

Newsletter
Leoš Janáček FoundationLeoš Janáček CenterEditio JanáčekContacts