Expozice

Historická část Památníku
sestává ze tří místností v přízemí domku. Zde je uchovává původní interiér domu včetně vybavení z dob Janáčkova užívání. Návštěvníci si mohou prohlédnout salón,
 
 
ložnici, a kuchyň.
 


Naučná expozice
odkazuje ke skladatelovým pobytům na Hukvaldech. Veřejnosti slouží také nově vytvořená audiovizuální místnost v 1. poschodí; zde si návštěvníci mohou poslechnout špičkové nahrávky Janáčkových skladeb č. shlédnout hudební filmy o skladatelově životě a díle.
Kořeny - Inspirace - Žeň
Libreto expozice: Svatava Přibáňová, Alena Němcová
Výtvarné řešení: Jáchym Šerých, Jiří Matějů

Vyslovíme-li jméno Leoš Janáček, pak myslíme jistý způsob hudby: jakoby věci slyšitelné nejlépe prezentovaly dobu skladatelovu s jejími souvislostmi a lidskými příběhy. Expozice předkládá naopak věci viditelné. Fotografie z Janáčkova života, dopisy, poznámky, notové zápisy a kostýmní návrhy k opeře Příhody Lišky Bystroušky. Všechny tyto artefakty mohou být chápány také jako obrazy Janáčkovy doby. Obraz má zvláštní vlastnosti - trvá stále a přitom je zastavením okamžiku času v čase zcela jiném a oproti hudbě neplyne v přímé závislosti od minulého k budoucímu.

Pohlédneme-li ze dvou malých oken, v nichž je expozice instalována, vnímáme obrazy venku, obrazy krajiny kolem skladatelova hukvaldského domu, obrazy kraje Janáčkova; jsou to obrazy současného světa. Fotografie v expozici, jež vyrůstají ze zeleného symbolistního pozadí Beskyd, mohou u návštěvníka vyvolávat jisté napětí: zde je doba počátku dvacátého století, za okny současnost století jednadvacátého. Časová vzdálenost mezi nimi je propojena souvislostmi, jimiž bývá určován i obsah lidského života. V posledku jsou všechny tyto obrazy naplněny tóny.
                                                                                                            Jáchym Šerých – Jiří Matějů
Novinky
e-mailem
Nadace Leoše JanáčkaCentrum Leoše JanáčkaEditio JanáčekKontakt