Otevírací doba

pondělí    zavřeno
úterý     9.00-15.00 
středa   9.00-17.00
čtvrtek  9.00-17.00
pátek   9.00-17.00
sobota  13.00-18.00
neděle  13.00-18.00


   

                       
Návštěvy skupin pouze po předběžné domluvě

Adresa: Smetanova 14, Brno

telefon: +420 606 033 100 e-mail: hudebni@mzm.cz
             

 

Památník Leoše Janáčka v Brně

Památník Leoše Janáčka v Brně
Za Památník Leoše Janáčka v Brně je v obecném povědomí považován celý objekt bývalé tzv. varhanické školy společně s později dostavěným zahradním domem, v němž skladatel bydlel od roku 1910 až do konce života a v němž dožila i Janáčkova choť Zdenka (zemřela 1936).

Zatímco budova bývalé varhanické školy, později konzervatoře, se v padesátých letech stala sídlem hudebního oddělení Moravského zemského muzea, skutečný dům, v němž Janáček bydlel, vzal na sebe podobu Památníku, jehož provozování se ujalo hudební oddělení Moravského zemského muzea. Z hlediska archivního a muzeologického je velmi cenná budova varhanické školy, v níž od roku 1956 sídlí hudební oddělení Moravského zemského muzea, a kde je uložen Janáčkův archiv. Objekt varhanické školy byl v roce 1990 na základě zákona o mimosoudních rehabilitacích vrácen Biskupství brněnskému; v něm dosud sídlí hudební oddělení Moravského zemského muzea včetně Janáčkova archivu a současně v něm biskupství provozuje základní uměleckou školu.

Zahradní domek sloužil do léta 2002 jako expozice Janáčkovy pracovny a místo, v němž byla nejširší veřejnost seznamována s Janáčkovým dílem a životem. Z důvodů generální opravy byl objekt uzavřen a jeho otevření se uskutečnilo začátkem roku 2004 u příležitosti skladatelova jubilejního roku. Nově otevřený Janáčkův domek se po rekonstrukci vrátil k původní dispozici vnitřního prostoru. Nachází se zde kompletně dochována skladatelova pracovna včetně klavíru a moderní expozice, jež podává základní informace o Janáčkově životě a díle. Návštěvníkům je k dispozici i moderně vybavený audiovizuálbí sál.

O provoz Památníku pečuje Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.
expoziceexpozice
 
Novinky
e-mailem
Nadace Leoše JanáčkaCentrum Leoše JanáčkaEditio JanáčekKontakt