O nadaci

Nadace Leoše Janáčka byla založena Českým hudebním fondem 19. prosince 1991 finančními prostředky plynoucími z výnosů z Janáčkových hudebních a literárních děl. Jejím posláním je permanentní rozvoj duchovních hodnot spočívajících v celém životním díle Leoše Janáčka. To představuje širokou škálu nejrůznějších aktivit počínaje péčí o vydávání notových materiálů - praktické i kritické edice, o zveřejnění a zpřístupnění jeho literárních a teoretických prací, korespondence aj. dokumentů až k podpoře profesionálního koncertního a scénického provádění jeho díla v mimořádných interpretacích a realizacích.

V popředí zájmu Nadace Leoše Janáčka je vznik odborně fundovaných studií řešících janáčkovskou problematiku i zasvěcená díla, která rozšíří znalosti o tomto významném skladateli. Důležitým úkolem je i péče o výchovu a růst mladých interpretů, kteří se v budoucnosti stanou tlumočníky Janáčkových myšlenek.

Jako správce Janáčkova duchovního a kulturního odkazu považuje Nadace LJ za svou povinnost dbát o uchování a stálou kompletaci rozsáhlé sbírky Janáčkových rukopisů i dalších památek na skladatele uložených v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Takový úkol představuje nemalé finanční částky vynaložené na odborné restaurování stávajících památek a jejich kompletizaci. Na přelomu tisíciletí Nadace LJ provedla generální opravu Janáčkova památníku v rodných Hukvaldech a  finančně se podíllela na generální opravě brněnského Památníku Leoše Janáčka na Smetanově ulici. Za účelem soustředěné péče o trvalé umístění Janáčkova odkazu v soudobé kultuře jako tvorby a recepce zřídila Nadace Informační a badatelské centrum LJ se specifickým posláním. Inciací Nadace LJ byla založena  obecně prospěšná společnost Editio Janáček, která  pokračuje v dokončení řady souborného kritického vydání Janáčkova díla.
Novinky
e-mailem
Nadace Leoše JanáčkaCentrum Leoše JanáčkaEditio JanáčekKontakt