Janáček v Brně

Starobrněnský kůr
Přijali mne za zpěváčka v Brně...,, Klášter králové na Starém Brně...Modráčci! - tak se nám hochům fundace Thurn Vallesessina přezdívalo po celém Brně!Jakého hudebního vzdělávání to předpokládalo!!!
Starobrněnský kůr
Novinky
e-mailem
Nadace Leoše JanáčkaCentrum Leoše JanáčkaEditio JanáčekKontakt