Centrum Leoše Janáčka

Na přelomu let 1999 a 2000 a současně i v prvním roce volného přístupu k dílu Leoše Janáčka vstoupilo na scénu potřeb mezinárodní kulturní veřejnosti Centrum Leoše Janáčka (dále CLJ). Je nedílnou součástí Nadace Leoše Janáčka a jeho působnost je teritoriálně neomezená.

Jeho poslání je založeno na zacházení s informací, jež je jedním z pilířů udržování pozornosti veřejnosti k danému tématu; ve šťastných okamžicích lze jejím správným umístěním iniciovat jak vznik nových zájmových skupin, tak inovovat setrvalé programy tradičních zájmů. Jako součást péče o Janáčkovo dědictví vytváří CLJ komponované soubory seriozních dat a informací primární faktografické povahy, jež jsou k dispozici profesionálnímu uživateli (interpret, realizátor, dramaturg, manager, vydavatel, badatel, pedagog, umělecká agentura), hudební lobby (hudební společnosti, amatérská interpretační sdružení, agentury kulturní turistiky). Jejich prostřednictvím iniciuje zájem o konkrétní janáčkovská témata, nové interpretace díla, přehodnocování dosavadních vzorců a klišé, diskuse v rámci jednotlivých profesních skupin i napříč vrstvami.

CLJ dává postupně k dispozici výsledky své informatické činnosti všemi dostupnými způsoby šíření, od prostého výkladu až po digitalizovanou podobu prostřednictvím informační sítě. Informace by měla být dostupná ve dvou rovinách: Základní informace jsou volně přístupnou součástí www stránek; speciální informace, na něž se vztahuje autorská nebo vydavatelská ochrana, budou poskytovány dle zvláštního režimu na elektronické vyžádání. Vedle toho jsou průběžně vytvářeny soubory dat; ty jsou samozřejmě předmětem širší diskuse a dalších námětů. Takto koncipované centrum janáčkovské informatiky a badatelského servisu si vyžaduje dobře cílenou mediální kampaň všemi dostupnými prostředky. CLJ navazuje kontakty za účelem příchozí i odchozí informatiky.
V současné době jsou prostřednictvím CLJ k dispozici:

Život a dílo v datech a obrazech

Tematický soupis Janáčkova hudebního díla.
Novinky
e-mailem
Nadace Leoše JanáčkaCentrum Leoše JanáčkaEditio JanáčekKontakt