Aktuality

PRÉMIE absolventům konzervatoří, akademií a oboru muzikologie

Do 20. května 2019 přijímá Nadace Leoše Janáčka návrhy na udělení prémií NLJ pro nejlepší letošní absolventy konzervatoří, akademií a oboru muzikologie filozofických fakult univerzit.
Správní rada NLJ má zájem především na odměně studentů (a to jak interpretů a tvůrců, tak i hudebních teoretiků), kteří se zajímají o dílo Leoše Janáčka, případně o hudbu 20. a 21. století.

K podání nominací vyzýváme ředitele konzervatoří, děkany akademií a vedoucí hudebněvědných oborů filozofických fakult univerzit.
Zdůvodněný návrh na jednoho studenta v případě konzervatoří a maximálně dvou studentů (jednoho bakaláře a jednoho magistra) v případě akademií a filozofických fakult univerzit zašlete na adresu Nadace Leoše Janáčka, Krkoškova 45a, 613 00 Brno nebo prostřednictvím e-mailu janacek-nadace@janacek-nadace.cz.

Děkanové akademií a filozofických fakult univerzit mohou do 7. června 2019 navrhnout k ocenění své loňské doktorandy, jejichž disertační práce má přímou návaznost na osobnost a dílo Leoše Janáčka a od jejíž obhajoby neuplynul ke dni uzávěrky přijímání návrhů více než jeden rok. K nominaci je třeba přiložit texty disertací, které si NLJ ponechá.

Ke jménu navrženého je nezbytné připojit adresu jeho trvalého bydliště, kontaktní telefon, číslo účtu pro zaslání peněžité prémie a návrh termínu k osobnímu předání diplomu.