Aktuality

13. dubna 2019 si připomínáme 200 let od narození skladatelovy matky

AMÁLIE JANÁČKOVÁ, rozená Grulichová (13. dubna 1819 v Příboře – 16. listopadu 1884 v Hukvaldech)
byla dcerou Karla Grulicha a jeho manželky Kateřiny z příborské měšťanské rodiny Wisnarů. Někdejší krejčí Grulich, který v Příboře provozoval hostinec, dal dceři do manželství s Jiřím Janáčkem věnem 200 zlatých. Tato suma přibližně odpovídala výši ročního příjmu Jiřího Janáčka. Manželé žili zprvu v Příboře, od roku 1848 pak v Hukvaldech. Podobně jako Jiří byla i Amálie Janáčková hudebně nadaná, měla pěkný hlas, hrála na kytaru i varhany, takže po smrti svého – tehdy padesátiletého – manžela (roku 1866) mohla v Hukvaldech dočasně působit jako varhanice.

Z manželství s Jiřím Janáčkem se narodilo celkem čtrnáct dětí. Jen devět se dožilo dospělosti a jeden světové slávy.
Amálie Janáčková zemřela na rakovinu žaludku v Hukvaldech, pochována byla v Rychalticích. Teprve později byla se svým manželem převezena na hřbitov do Hukvald.

„…Jsme divná rodina. Vzdáleni od sebe, ale přece se máme rádi. Nepsávali jsme si mnoho, ale tím více na sebe jsme mysleli.“ Leoš Janáček v dopise Kamile Stösslové, 12. listopadu 1919, Janáčkův archiv ODH MZM sign. E01178.