Aktuality

Zemřela PhDr. Eva Drlíková

V pátek 21. prosince 2018 náhle zemřela PhDr. Eva Drlíková (19. 7. 1946 – 21. 12. 2018), 
muzikoložka, hudební kritička, redaktorka, editorka,
dlouholetá pracovnice a (do června roku 2018) ředitelka Nadace Leoše Janáčka.
O úmrtí informoval prostřednictvím ČTK manžel PhDr. Vojen Drlík.

Eva Drlíková nastoupila po absolutoriu hudební vědy a estetiky na Filozofické fakultě brněnské univerzity jako redaktorka do nově založené hudební revue Opus musicum, které byla v letech 1983-1999 šéfredaktorkou. V roce 1999 stála u zrodu obecně prospěšné společnosti Opus musicum. Zároveň pracovala jako hudební redaktorka nakladatelství Editio Praga, přednášela na Ústavu hudební vědy FFMu a na JAMU. Od roku 1999 působila Eva Drlíková v Nadaci Leoše Janáčka. V roce 2001 založila nakladatelství Editio Janáček zaměřené na vydání souborného kritického díla Leoše Janáčka. Drlíková je autorkou online databáze Janáčkových nápěvků mluvy; redigovala přes dvacet svazků Knižnice Opus musicum, dále Acta janáčkiana a další publikace.
Za svou práci obdržela Eva Drlíková Ocenění ministra kultury u příležitosti Roku české hudby (1984), Čestné ocenění České hudební rady za muzikologickou činnost (1999) a na mezinárodním festivalu Janáček Brno 2018 byla oceněna Pamětní medailí Leoše Janáčka za dlouholetou práci ředitelky NLJ a vynikající osobní přínos k šíření Janáčkova odkazu.