Aktuality

Databáze Janáčkových nápěvků mluvy

Nápěvky mluvy zaznamenával Janáček především do svých zápisníků. Dochovalo se jich 75 a jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. V průběhu deseti let za finanční účasti Grantové agentury ČR  a Nadace Leoše Janáčka byly všechny nápěvky přečteny, notačně přepsány a  jako notosazba, náhled na autograf a informativní znění ve formátu mp3 vřazeny do databáze se všemi doplňující údaji. Databáze, která je dostupná na internetu pod adresou http://www.napevkymluvy.cz/ je v gesci Nadace Leoše Janáčka; je průběžně aktualizována a doplňována o varianty stávajících. Zdrojem těchto variant jsou Janáčkem autorizované (doplněná dynamika, eventuálně korekce prvotního zápisu, dějový kontex) nápěvky, jež užil ve svých literárních, teoretických a folkloristických studiích a fejetonech.