Aktuality

Mimořádná Cena NLJ 2018

Nadace Leoše Janáčka vyhlašuje v roce 2018 mimořádnou cenu, která se uděluje za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla. Posláním ceny je povzbudit domácí janáčkovské bádání a vznik zásadních vědeckých prací, vydávání skladatelova díla v kriticky připravených edicích a jeho účinnou propagaci. Cena je jedna a je nedělitelná. O cenu se mohou ucházet občané žijící trvale v České republice, ve výjimečných případech též cizinci. Návrhy na udělení ceny podávají buď samotní autoři prací publikovaných č. zadaných do tisku v mezidobí od 2011 do 2018, nebo fyzické č. právnické osoby a instituce. Předkladatel předloží spolu s návrhem výtisk díla ve třech exemplářích, nebo dokončený rukopis ve třech kopiích spolu se závaznou nakladatelskou smlouvou s termínem vydání nejpozději v roce vypsání ceny. Uzávěrka přihlášek je 30. červen 2018. Členství autora ve správní radě č. dozorčí radě Nadace Leoše Janáčka v době vypsání ceny vylučuje jeho účast v soutěži. Dle Statutu Ceny (viz www.janacek-nadace.cz / Ceny) překládané dílo posuzuje odborná porota, jmenovaná správní radou Nadace. Členem poroty nemůže být nikdo, kdo se jakkoliv podílel na soutěžním díle nebo je spjat s osobou autora. V souvislosti s Cenou, jejíž součástí je finanční dar, Nadace hradí cestovné a ubytování laureátovi na slavnostní vyhlášení ceny v Brně v průběhu Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2018.