Nadace Leoše Janáčka

Cena Nadace Leoše Janáčka 2018

Nadace Leoše Janáčka vyhlašuje v roce 2018 mimořádnou cenu, která se uděluje za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla. Posláním ceny je povzbudit domácí janáčkovské bádání a vznik zásadních vědeckých prací, vydávání skladatelova díla v kriticky připravených edicích a jeho účinnou propagaci. Cena je jedna a je nedělitelná. O cenu se mohou ucházet občané žijící trvale v České republice, ve výjimečných případech též cizinci. Návrhy na udělení ceny podávají buď samotní autoři prací publikovaných č. zadaných do tisku v mezidobí od 2011 do 2018, nebo fyzické č. právnické osoby a instituce. Předkladatel předloží spolu s návrhem výtisk díla ve třech exemplářích, nebo dokončený rukopis ve třech kopiích spolu se závaznou nakladatelskou smlouvou s termínem vydání nejpozději v roce vypsání ceny. Uzávěrka přihlášek je 30. červen 2018. Členství autora ve správní radě č. dozorčí radě Nadace Leoše Janáčka v době vypsání ceny vylučuje jeho účast v soutěži. Dle Statutu Ceny (viz www.janacek-nadace.cz /Ceny) předkládané dílo posuzuje odborná porota, jmenovaná správní radou Nadace. Členem poroty nemůže být nikdo, kdo se jakkoliv podílel na soutěžním díle nebo je spjat s osobou autora. V souvislosti s Cenou, jejíž součástí je finanční dar, Nadace hradí cestovné a ubytování laureátovi na slavnostní vyhlášení ceny v Brně v průběhu Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2018.

Aktuality

Profesorka Alena Štěpánková-Veselá obdržela Pamětní medaili Leoše Janáčka za mimořádné zásluhy o rozvoj brněnského kulturního života v duchu janáčkovských tradic.

Nadace Leoše Janáčka uděluje v jubilejním roce 2018 Pamětní medaile, které za mimořádné interpretační výkony, za péči o šíření díla Leoše Janáčka nebo za zásluhy ediční či muzikologické na poli janáčkovského bádání v minulosti obdrželi např. Jiří…

prof. John Tyrrell

Profesor John Tyrrell (nar. 17. 8. 1942), britský muzikolog a přední znalec a propagátor české, zejména Janáčkovy hudby, zemřel po těžké nemoci 4. října 2018. Tyrrell je držitelem čestných doktorátů Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie…

Luhačovice 1917 a 2018

V průběhu letošního festivalu Janáčkovy Luhačovice byla slavnostně odhalena a instalována lavička Leoše Janáčka. Lavička „druhá“ .Zatímco na té „první“ seděl skladatel roku 1917, nová lavička nese jeho rukopis (můj tón) a citaci.

Lavička Leoše Janáčka

Jen několik dní před koncem roku 2017 byla v Ostravě na Jiráskově náměstí slavnostně odhalena Janáčkova lavička. Dílo v životní velikosti a odlité v bronzu, vytvořil sochař David Moješčík. Podívejte se – a budete-li v…

Mimořádná Cena NLJ 2018

Nadace Leoše Janáčka vyhlašuje v roce 2018 mimořádnou cenu, která se uděluje za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla. Posláním ceny je povzbudit domácí janáčkovské bádání a vznik zásadních vědeckých prací, vydávání skladatelova…

Správní rada NLJ v r. 2018

První zasedání správní a dozorčí rady Nadace Leoše Janáčka v roce 2018 se uskuteční 16. března. Další jsou proponována na měsíce červen, září a prosinec.

Prémie studentům v roce 2018

Nadace Leoše Janáčka si Vám dovoluje připomenout, že dne 20. května 2018 (rozhodující je datum poštovního razítka) je uzávěrka přijímání návrhů na udělení prémií NLJ pro nejlepší letošní absolventy konzervatoří, akademií a oboru muzikologie filozofických fakult…

Termíny podávání žádostí 2018

Termíny podávání žádostí 2018 Upozorňujeme žadatele o nadační příspěvek, že nejzazší termíny pro zaslání žádostí (v papírové podobě a současně i elektronicky ve formátu doc., docx. nebo rtf. nikoli PDF) jsou: 2. čtvrtletí 2018: 28.…