Nadace Leoše Janáčka

Mimořádná cena Nadace Leoše Janáčka 2018 byla udělena Jiřímu Zahrádkovi.

V letošním roce vyhlásila Nadace Leoše Janáčka mimořádnou cenu za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla (v období let 2011-2018).

Na základě posouzení odborné poroty ve složení prof. John Tyrrell, prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., prof. PhDr. Leoš Faltus,
stejně jako uznání renomé nakladatelských domů Universal Edition, Bärenreiter, nebo G. Henle Verlag, s nimiž laureát pravidelně spolupracuje,
schválila správní rada nadace udělení ceny doc. PhDr. Jiřímu Zahrádkovi, PhD
Nadace Leoše Janáčka vysoce hodnotí vedle editorské práce taktéž šíři Zahrádkových aktivit vedoucích k propagaci osobnosti a díla Leoše Janáčka.

Cena byla předána v rámci Mezinárodního festivalu Janáček Brno: 25. listopadu 2018 v Janáčkově divadle před představením opery Věc Makropulos, nastudované z edice Jiřího Zahrádky souborem Vlámské opery pod vedením Tomáše Netopila.

Aktuality

Databáze Janáčkových nápěvků mluvy

Nápěvky mluvy zaznamenával Janáček především do svých zápisníků. Dochovalo se jich 75 a jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. V průběhu deseti let za finanční účasti Grantové agentury ČR  a Nadace Leoše…

Pamětní medaile Leoše Janáčka pro Evu Urbanovou a Geoffreyho Chewa

19. listopadu 2018 u příležitosti uvedení opery Káťa Kabanová na Mezinárodním festivalu Janáček Brno udělila Nadace Leoše Janáčka dvě Pamětní medaile. Paní Eva Urbanová, jež v představení režírovaném Robertem Carsenem ztvárnila roli Kabanichy, obdržela medaili za…

Alena Štěpánková-Veselá obdržela Pamětní medaili Leoše Janáčka.

Profesorka Alena Štěpánková-Veselá obdržela Pamětní medaili Leoše Janáčka za mimořádné zásluhy o rozvoj brněnského kulturního života v duchu janáčkovských tradic. Nadace Leoše Janáčka uděluje v jubilejním roce 2018 Pamětní medaile, které za mimořádné interpretační výkony, za péči…

prof. John Tyrrell

Profesor John Tyrrell (nar. 17. 8. 1942), britský muzikolog a přední znalec a propagátor české, zejména Janáčkovy hudby, zemřel po těžké nemoci 4. října 2018. Tyrrell je držitelem čestných doktorátů Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie…

Luhačovice 1917 a 2018

V průběhu letošního festivalu Janáčkovy Luhačovice byla slavnostně odhalena a instalována lavička Leoše Janáčka. Lavička „druhá“ .Zatímco na té „první“ seděl skladatel roku 1917, nová lavička nese jeho rukopis (můj tón) a citaci.

Lavička Leoše Janáčka

Jen několik dní před koncem roku 2017 byla v Ostravě na Jiráskově náměstí slavnostně odhalena Janáčkova lavička. Dílo v životní velikosti a odlité v bronzu, vytvořil sochař David Moješčík. Podívejte se – a budete-li v…

Mimořádná Cena NLJ 2018

Nadace Leoše Janáčka vyhlašuje v roce 2018 mimořádnou cenu, která se uděluje za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla. Posláním ceny je povzbudit domácí janáčkovské bádání a vznik zásadních vědeckých prací, vydávání skladatelova…

Správní rada NLJ v r. 2018

První zasedání správní a dozorčí rady Nadace Leoše Janáčka v roce 2018 se uskuteční 16. března. Další jsou proponována na měsíce červen, září a prosinec.

Prémie studentům v roce 2018

Nadace Leoše Janáčka si Vám dovoluje připomenout, že dne 20. května 2018 (rozhodující je datum poštovního razítka) je uzávěrka přijímání návrhů na udělení prémií NLJ pro nejlepší letošní absolventy konzervatoří, akademií a oboru muzikologie filozofických fakult…

Termíny podávání žádostí 2018

Termíny podávání žádostí 2018 Upozorňujeme žadatele o nadační příspěvek, že nejzazší termíny pro zaslání žádostí (v papírové podobě a současně i elektronicky ve formátu doc., docx. nebo rtf. nikoli PDF) jsou: 2. čtvrtletí 2018: 28.…